Een brug naar ondernemers

Het opzetten, runnen of overdragen van een bedrijf maakt een belangrijk deel uit van uw leven als ondernemer. Dag en nacht, week in week uit maakt u keuzes, neemt u beslissingen, analyseert u kansen en bedreigingen, en voert u plannen uit. U bouwt bruggen en neemt risico's. Dat maakt ondernemen boeiend, maar kost ook energie.

 

Het is verstandig om op de juiste momenten een pas op de plaats te maken met iemand, die met een frisse blik naar uw bedrijf kijkt. Even op adem komen om nieuwe inzichten te verwerven, andere invalshoeken te ontdekken en een helder beeld te krijgen van de keuzes, die u als ondernemer moet maken. Adelve is hiervoor bij uitstek de geschikte sparring partner. Zij heeft ruime ervaring met het ondersteunen van bedrijven op uiteenlopende gebieden. In een gesprek van mens tot mens deelt zij graag haar visie en legt u interessante invalshoeken voor.

 

Uw onderneming vraagt 100% van uw aandacht. Soms zijn er zaken, waar u te weinig tijd voor heeft, bijvoorbeeld op het financiële vlak. Ook hierin kan Adelve u begeleiding bieden. Bent u van plan een belangrijke investering te gaan doen, of doen zich nieuwe ontwikkelingen voor, die u als ondernemer (tijdelijk) extra belasten? Dan is het een geruststellende gedachte dat u een beroep kunt doen op het brede netwerk aan specialisten, waarover Adelve beschikt.

 

Is uw bedrijf in moeilijker vaarwater terechtgekomen? Ook dan is het zinvol met een buitenstaander van gedachten te wisselen over de koers, die u gaat volgen. Een gesprek met Adelve leidt tot boeiende inzichten over de toekomst voor uw onderneming.

 

Bent u van plan uw onderneming over te dragen, bijvoorbeeld aan familieleden? Adelve heeft talloze ondernemers begeleid bij dergelijke ingrijpende beslissingen, waarbij zowel de zakelijke als emotionele aspecten om de hoek komen kijken.

 

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Adelve

 

 

Nieuws